Qui som

Empresa d'inserció Inserjobs, SCCL pretén ser una empresa d'inserció orientada a la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió, localitzada en la provincia de Barcelona majoritàriament i a la resta de Catalunya en la mesura del posible.

Creiem fermament que el Treball i la formació  activa són eines transformadores i idònies a partir de les quals es pot iniciar processos de rehabilitació, reeducació i integració de les persones que tenen i viuen una situación de risc d'exclusió laboral i social. Aquesta tasca sempre ha d'anar acompanyada d'un suport i seguiment.

L'inserció sociolaboral va direigida a joves en situació d'exclusió social o en risc d'arribar que estiguin desocupats i que tinguin dificultats importants per a integrar-se al Mercat de Treball ordinari. Els joves amb risc troben importants dificultats per accedir al Mercat de Treball, per les seves mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral.


L'exercici d'un Treball, dret i deure de tot ciutadà o ciutadana establerts per la Constitució i l'Estatut d'autonomia, els comporta nombrosos poblemes, a causa de la desmotivació personal, el desconeixement o l'abandonament dels hàbits socilas i laborals bàsics, i la falta d'adaptació profesional.

Les transformacions que experimenten l'economia i la societat a nivel global, el fracàs escolar, els constants canvi tecnològics i els canvis en els sistemes d'organització de Treball, juntament amb la pèrdua dels vincles socials i familiars, configuren alguna de les múltiples causes de exclusió social.

Per això, la relació amb el mon de l'ocupació ha de ser un referent obligat a l'hora de tractar els processos d'integració social. La población en la relació amb el mon de l'ocupació ha de ser un referent obligat a l'hora de tractar els processos d'integarció social. La población en edat laboral trova en l'ocupació no només una Font d'ingressos, sinó també l'origen de tota una xarxa de relacions socials que faciliten la seva integració
Cicle de formacions d'estiu des de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Promou: La Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el finançament de: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - Servei Públic d'Ocupació Estatal