SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

 L’activitat de la línia SAD se caracteritza per orientar-se cap a una atenció integrada de les persones amb necessitats socials i sanitàries a partir de models col·laboratius de base local. La línia SAD es basa en estar al costat de les persones usuàries, tot aplicant el model d’Atenció Centrada en la Persona, que busca potenciar al màxim l’autonomia i la capacitat de decisió per millorar la seva qualitat de vida.

El SAD és un conjunt d’activitats que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família arrel d’una manca d’autonomia personal. La finalitat del SAD és promoure i mantenir aquesta autonomia. Des de Inserjobs, s’ofereixen paquets de serveis adaptats a les necessitats de cada persona i situació, amb la finalitat d’atendre les activitats bàsiques i domèstiques de la vida diària de l’usuari. Tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu i rehabilitador, si s’escau, així com de suport a les persones cuidadores. Els serveis es presten els 365 dies de l’any.

thxiv1wijz_1jpgthv2ze9tdo_1jpgthzana5l0l_1jpg