Serveis socials

Formació

Són formacions dirigides a persones en situació de vulnerabilitat social, que promouen la seva capacitació social i laboral per impulsar la seva incorporació al mercat de treball.

Són cursos dirigits a persones aturades, amb pràctiques en empreses. 

Per a això es tenen en compte tant les seves característiques personals com les demandes actualitzades del mercat laboral.

Aquesta Formació és valorada pel vincle educatiu que s'estableix entre el formador i l'estudiant, el treball des del grup i el seguiment individual amb els educadors socials.

Cursos de Formació Bàsica

- Competència comunicació en llengua catalana
- Competència comunicació en llengua castellana

Cursos d’Atenció a Persones 

- Certif. Professionalitat en institucions i en domicilis

Cursos a l'àrea de Comerç i Màrqueting
Comerç

- Auxiliar de comerç 
- Activitats de venda 
- Gestió del petit comerç 
- Logística 
- Auxiliar de magatzem

Cursos en l'àmbit medi ambiental

- Reciclatge de residus 
- Classificació de residus i tèxtil 
- Medi ambient

Inclusió social

La nostra missió és la creació d'ocupació per a persones en situació d'exclusió social. Per això, els nostres serveis d'inserció soci-laboral són transversals a totes les àrees on treballem.

Aquests serveis conjuminen el capacitar a les persones a nivell professional, amb un acompanyament educatiu inclusiu, realitzant-los sempre des d'itineraris individualitzats.

Els nostres educadors/as socials acompanyen a les persones que realitzen a Inserjobs un procés de millora de la seva empleabilitat, impulsant la seva qualificació tècnica i la seva inclusió social.

Comptem amb una Borsa d'ocupació dirigida a totes les empreses que vulguin incorporar a la seva plantilla a treballadors resolutius i innovadors.